Produkty obsługi bezgotówkowej

 

KARTA BEZGOTÓWKOWA ELE TAXI  


Karty bezgotówkowe Ele TAXI to karty magnetyczne,
aktywowane w systemie rozliczeń bezgotówkowych.
Dzięki temu można zapisać na nich wszystkie informacje, których zażyczy sobie Zleceniodawca.

  

 

 

 

Dane te mogą być na bieżąco modyfikowane przez Zleceniodawcę, np:

·         nazwa firmy

·         nazwa działu

·         imię i nazwisko pracownika/gościa

·         identyfikator

·         miejsce powstawania kosztów (dział firmy)

·         limit finansowy

·       przedział czasowy (przejazdy w określonych porach dnia lub dniach tygodnia- w pozostałym czasie karta będzie nieaktywna)

  

KUPONY JKK

 

Kupon JKK to Jednorazowy Kupon Kredytowy. Posiada te same właściwości, co Karta Bezgotówkowa i przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Poprzez unikatowy numer kontrolny, przypisany do każdego kuponu, możemy dokładnie weryfikować jego status, co daje gwarancję, że kupon nie zostanie wykorzystany przez osoby niepowołane, podobnie jak w przypadku Karty. Ma jednak tę przewagę, że można go używać w przypadkach nadzwyczajnych, jednorazowych. Pasażer okazujący kupon JKK musi jedynie wpisać na nim swoje imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy lub działu) i wręczyć go kierowcy po zakończonym kursie.

 

 

KOD eJKK

 

Generator kodów eJKK znajduje się na stronie www.eletaxi.pl w Strefie Klienta, umożliwia wygenerowanie w dowolnej chwili kodu, który upoważnia do bezgotówkowego przejazdu naszą taksówką. Taki kod mogą Państwo przekazać swojemu pracownikowi nawet w formie wiadomości sms. Pasażer skorzysta z usługi bezgotówkowo jak w przypadku karty i kuponu JKK.

 

 

 

JEDNORAZOWA USŁUGA BEZGOTÓWKOWA

 

Kupon JKK to Jednorazowy Kupon Kredytowy. Posiada te same właściwości, co Karta Bezgotówkowa i przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Poprzez unikatowy numer kontrolny, przypisany do każdego kuponu, możemy dokładnie weryfikować jego status, co daje gwarancję, że kupon nie zostanie wykorzystany przez osoby niepowołane, podobnie jak w przypadku Karty. Ma jednak tę przewagę, że można go używać w przypadkach nadzwyczajnych, jednorazowych. Pasażer okazujący kupon JKK musi jedynie wpisać na nim swoje imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy lub działu) i wręczyć go kierowcy po zakończonym kursie.

 

 

  

 

Chcesz nawiązać stałą współpracę na zasadach obsługi bezgotówkowej? Skontaktuj się z nami umowy@eletaxi.pl