Automobilklub „Warszawski” – GORD podpisuje umowę z BBiZK

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, w październiku w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Młynarskiej 43/45 zostało podpisane porozumienie pomiędzy m.st. Warszawa, reprezentowanym przez Ewę Gawor Dyrektor BBiZK, a Stowarzyszeniem Automobilklub „Warszawski”, reprezentowanym przez Adama Tadeusza Rucińskiego Prezesa Zarządu oraz Artura Oporskiego Wiceprezesa Zarządu.

Ele Taxi - porozumienie między m.st. Warszawa a Stowarzyszeniem Automobilklub

 

Więcej: http://www.warszawa.pl/miasto/urzad-miasta-podpisal-porozumienie-ze-stowarzyszeniem-automobilklub-warszawski/

Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność mającą na celu między innymi poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. W strukturach Automobilklubu „Warszawskiego” funkcjonuje Grupa Operacyjna Ratownictwa Drogowego, którego członkowie są ratownikami drogowymi oraz taksówkarzami ELE TAXI. Współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jako Grupa Operacyjna Ratownictwa Drogowego, zostali objęci honorowym patronatem Komendanta Stołecznego Policji.

Sygnatariusze porozumienia, wyrazili gotowość podjęcia współpracy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. Istotną korzyścią będzie fakt, iż BBiZK będzie na bieżąco informowane o wszelkich zagrożeniach w ruchu kołowym, mogącym mieć wpływ na sprawne funkcjonowanie miasta.

Członkowie Grupy będą współuczestniczyli w ćwiczeniach oraz szkoleniach z zakresu ratownictwa, organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Warto dodać, że wszyscy taksówkarze ELE TAXI (1 500) zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a grupa około 100 została licencjonowanymi Ratownikami, z czego prawie połowa została wyposażona w profesjonalne zestawy do ratowania życia: apteczki R0, defibrylatory, kołnierze usztywniające.

Praktycznie nie ma dnia, żeby przemieszczając się po mieście, nie musieli udzielać niewielkiej pomocy ofiarom stłuczek, ale także często wręcz ratować ludzkie życie. Wszystko dlatego, że taksówkarze ELE TAXI mają odpowiednie umiejętności i są praktycznie wszędzie.

Ele Taxi - przeszkoleni taksówkarze ratownicy Ele Taxi

Ele Taxi - Automobilklub Warszawski - GORD podpisuje umowę z BBiZK

Ele Taxi - Automobilklub Warszawski - GORD - podpisywanie umowy z BBiZK