Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”

„(…) Od 2012 roku projekt Ratownictwa Ele Taxi cały czas działa i się rozwija, dlatego też cieszy nas fakt nawiązania bliskiej współpracy z Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Od początku naszej działalności szerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy było dla nas priorytetem, a teraz wspólnymi siłami razem z Fundacją możemy zrobić jeszcze więcej. Mamy wspólny cel, edukować i pomagać a przez to zapobiegać ludzkim tragediom które na co dzień dotykają wiele rodzin. Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę.(…)”

http://akogo.pl/aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-z-ele-taxi

Ele Taxi - dzieci uczestniczą w zajęciach pierwszej pomocyEle Taxi - dzieci z fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?"Ele Taxi - edukacja z zakresu pierwszej pomocy