Komisja Dialogu Społecznego

W dniu 16.03.2017 w czwartek Ele Taxi brało udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego (której jesteśmy członkiem) działającej przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu omawiano m.in. kwestie planowania i organizacji ćwiczeń, w których udział mogliby wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w strukturze Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz reprezentacji w strukturach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Działamy wszędzie tam, gdzie pomoc naszych ratowników może się przydać.