warszawa ele taxi

Projekt obywatelski

W dniu 31 sierpnia 2023 r. ukonstytuował się Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej mający na celu zaktualizowanie obowiązujących przepisów dotyczących taksówek w Warszawie oraz podniesienie (po 28 latach!) stawki za kilometr o 1 zł. Komitet reprezentuje nie tylko grupę taksówkarzy warszawskich, ale również mieszkańców Warszawy, którym zależy by, zaktualizowane przepisy były jasne, klarowne i – co najważniejsze – obowiązywały wszystkich taksówkarzy, a nie tylko wybraną grupę.
Poniżej złożone projekty Uchwał:

  1. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXV/2185/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
  2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXV/2184/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
  3. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy

Podpisy mieszkańców Warszawy na listach popierających projekty uchwał zbierane są w biurze ELE TAXI przy ulicy Siedzibnej 22 w Warszawie.

Ponieważ jest to projekt obywatelski, podpisy mogą składać wyłącznie osoby z prawem wyborczym w okręgu warszawskim.