Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.) oraz zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na powyżej wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail: ido@teletaxi.pl Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.