Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ELE TAXI POLSKA – CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o z siedzibą:ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa), jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, w celu nawiązania kontaktu przez ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.eletaxi.pl/kontakt oraz dalszej wymiany korespondencji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na powyżej wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail: ido@teletaxi.pl Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.