ELE TAXI z nowoczesną technologią IT

Spółka ELE TAXI zainwestowała w nowoczesną infrastrukturę informatyczną, co znacząco ułatwi zarządzanie środowiskiem IT oraz przyspieszy działanie kluczowych aplikacji. Dodatkowym atutem jest znaczne ograniczenie kosztów oraz pozyskanie nowych możliwości rozwoju.

Ele TAXI postanowiła zaimplementować dwa serwery IBM x3750 M4 oraz macierz IBM Storwize V3700. Cała infrastruktura miała zostać zwirtualizowana. W ten sposób firma chciała zapewnić nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu. Wdrożenie zostało zrealizowane przez inżynierów firmy partnerskiej K3System, która posiada status IBM Premier Business Partner.

Ele Taxi - serwery IBM

„Jesteśmy zadowoleni z rozwiązań oferowanych przez IBM. Posiadają szereg atutów, które bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe. Dzięki rozwiązaniom IBM jesteśmy nowoczesną i sprawnie działającą organizacją” – mówi Adam Ruciński, Prezes Zarządu ELE TAXI. „Warto również wspomnieć, że nowy sprzęt został zakupiony w ofercie leasingowej i objęty serwisem na 3 lata. Dzięki temu w ramach niewielkiej raty już dziś posiadamy nowoczesny sprzęt informatyczny, z którego korzystają największe firmy na świecie” – mówi Artur Oporski, Dyrektor Generalny ELE TAXI.

„W ramach projektu modernizacji naszego środowiska zdecydowaliśmy się na wdrożenie 2 serwerów IBM x3750 M4 z 2 procesorami Intel Xeon 8C 2.2GHz każdy. Natomiast systemy bazodanowe dotyczą środowiska głównego, więc podczas wyboru rozwiązania chcieliśmy maksymalnie zagwarantować bezpieczeństwo przechowywanych zasobów. Dlatego zdecydowaliśmy się na macierz IBM Storwize V3700, którą wypełniliśmy 4 dyskami SSD 200GB oraz 20 dyskami HDD 600 GB”– mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI.

Serwery zostały skonfigurowane w klaster, który może działać w trybie active/active, czyli każdy jego węzeł obsługuje osobną instancję serwera. Nawet w przypadku całkowitej awarii któregoś z serwerów, co jest mało prawdopodobne dzięki użytym technologiom podnoszącym niezawodność urządzeń, drugi węzeł klastra automatycznie przejmuje obsługę wszystkich zasobów i przerwa w dostępie do usług jest skrócona do minimum.

„Wdrożenie trwało zaledwie kilka dni. Firma K3System dokonała konfiguracji sprzętu i przekazała nam gotową infrastrukturę. Po krótkim szkoleniu nasz dział IT dokonał przeniesienia zasobów do nowego środowiska” – mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI. W ramach projektu dokonano również wirtualizacji pamięci masowej, dzięki czemu udało się uzyskać duże ilości wolnego miejsca oraz zwiększyć elastyczność prac związanych z migracją.

„Całe rozwiązanie zostało oparte na technologii VMware VMotion, która pozwala na migrację maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym pracujących pomiędzy serwerami fizycznymi przy zerowym przestoju, a także zapewnia stałą dostępność usług oraz pełną spójność transakcyjną” – mówi Krzysztof Sołtys, K3System Sp. z o.o. Po zakończonej z sukcesem realizacji spółka zastanawia się nad wdrożeniem podobnego środowiska wyłącznie pod aplikacje do przyjmowania zleceń.