Ele Taxi zdobywa prestiżowy tytuł FIRMY ROKU 2013!

Ele Taxi, Wojciech Pasieczny, Fundacja Jednym Śladem, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Portal Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga do Szkoły“ to finaliści IV edycji nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrodę specjalną otrzymał profesor Ryszard Krystek.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29 listopada w hotelu Hyatt w Warszawie, wyróżnione zostały instytucje, firmy, organizacje, media i osoby, które w aktywny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wydarzenie kolejny raz zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zwyciężyliśmy w kategorii Firma Roku – za przeszkolenie wszystkich kierowców w zakresie pierwszej pomocy i wyposażenie części taksówek w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia. Kapituła podkreśliła, że działania Ele Taxi są doskonałym przykładem dla innych firm, a także stanowią realne wsparcie dla służb ratowniczych.

Firma Ele Taxi nagrodzena tytułem Firma Roku 2013

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że również Ele Taxi zostało docenione. Pragniemy jednak podkreślić, że tak naprawdę zwyciężyli nasi kierowcy. To oni podjęli trud -najpierw przezwyciężenia własnego strachu, następnie poświęcili swój cenny czas na długie i żmudne szkolenia. To oni wreszcie „czuwają“ na ulicach naszego miasta i oni reagują, kiedy komuś dzieje się krzywda. Do tej pory nie zostali za to nagrodzeni.

Choć, jak sami podkreślają, największą nagrodą jest dla nich satysfakcja z udzielonej pomocy. Rozumiemy to. Świadomość, że uratowało się komuś życie, ciężko byłoby porównywać z czymkolwiek.

Drodzy kierowcy Ele Taxi! Dzięki Waszym heroicznym czynom i my możemy poczuć tę satysfakcję. DZIĘKUJEMY WAM!

Nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku otrzymało Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W kategorii Media Roku statuetkę otrzymał Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga do Szkoły“

Fundacja Jednym Śladem została nagrodzona w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku.

W tym roku Kapituła postanowiła przyznać również nagrodę specjalną. Otrzymał ją prof. Ryszard Krystek, obecnie pracownik Instytutu Transportu Samochodowego. W latach 90. laureat nagrody specjalnej kierował zespołami przygotowującymi programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (GAMBIT 96 i GAMBIT 2000). Był członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i pierwszym prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. Natomiast w latach 2004-2005 wiceministrem infrastruktury w rządzie Marka Belki.

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowch, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te osoby i instytucje mają wspólny cel: działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy!