Nie wiesz jak uzyskać licencję? Przeczytaj ten opis, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę.

Licencja na taksówkę

Czym jest licencja na taksówkę

Pełna nazwa tej licencji to licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dzięki niej możesz przewozić ludzi taksówką.

Licencję uzyskasz na:

  • przewozy na terenie jednej gminy,
  • przewozy obejmujące kilka sąsiadujących ze sobą gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie*,
  • przewozy na terenie Warszawy.

* Skontaktuj się z urzędem gminy i uzyskaj informację, czy gminy podpisały takie porozumienie, oraz których gmin ono dotyczy.

Warunki, które musisz spełniać, żeby uzyskać licencję na przewozy taksówką

Aby ubiegać się o licencję, musisz spełniać następujące warunki:

  1. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, który prowadzi działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej to
  • nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano ci prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jeśli natomiast prowadzisz firmę w innej formie prawnej, to warunki te muszą spełnić członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.

  1. Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.
  2. Ty, a także kierowcy taksówki, których zatrudnisz:

 

Informacja ze strony  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_475-licencja-na-taksowke