Licencja taxi – poznaj koszt, uprawnienia i inne!

Żeby zostać taksówkarzem, trzeba spełnić kilka wymogów. Osoba ubiegająca się o to stanowisko, powinna przede wszystkim posiadać aktualne prawo jazdy kat. B. By zostać taksówkarzem, należy być niekaranym, mieć ukończone 21 lat i posiadać samochód. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie i psychologiczne.

W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców taksówkarze muszą także okazać zaświadczenie o ukończeniu egzaminu, wieńczącego kurs w zakresie transportu drogowego. Kolejnym punktem jest założenie działalności gospodarczej, a następnie już tylko wyrobienie licencji taxi.

Jaki jest koszt uzyskania licencji taxi?

Licencja taxi to koszt od 200 do 450 złotych. Skąd takie rozbieżności? Cena za uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jest uzależniona od dwóch czynników. Pierwszym jest okres, na jaki licencja zostaje wydana. Licencję taxi wydaje się na czas od 2 do 50 lat.

Koszt licencji na taxi jest różny w zależności od obszaru, na którym wykonuje się usługi przewozu. Najtańsze jest wyrobienie licencji taxi na obszar gminy. Nieco drożej wyniesie jej uzyskanie na obszar gmin sąsiadujących. Jednak to licencje na obszar miasta Warszawy kosztują najwięcej.

Ile dokładnie zapłacisz za wyrobienie licencji?

Jeśli ubiegasz się o licencję na obszar gminy, to zapłacisz minimum 200 złotych. Za taką cenę możesz liczyć na licencję na przewóz osób na okres od 2 do 15 lat. Jeśli czas jej ważności wyniesie do 30 lat, to koszt wzrośnie do 250 zł. 300 zł zapłacisz za licencję taxi z okresem ważności przekraczającym 30 lat.

Na obszar gmin sąsiadujących potrzebna jest licencja za 280 zł. Te z dłuższymi terminami ważności to koszt odpowiednio 350 i 400 zł. By świadczyć usługi na terenie Warszawy, trzeba liczyć się z wydatkiem min. 320 zł. Licencja na okres do 30 lat kosztuje 380 zł, a ta wydana na okres 50 lat – 450 złotych.

Jak wyrobić licencję taxi?

Licencja taxi to Twoja przepustka do wykonywania zawodu taksówkarza. By ją uzyskać, powinieneś zgłosić się do urzędu gminy z odpowiednim wnioskiem (wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie przejazdu drogowego). Do wniosku załącza się szereg załączników. Warunkiem uzyskania licencji jest uiszczenie opłaty za jej wydanie.

Do wniosku o wydanie licencji taxi są: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, zaświadczenia: o nadaniu nr REGON, o ukończeniu szkolenia, o niekaralności, badania lekarskie i psychologiczne oraz kopie świadectwa legalizacji taksometru i dopuszczenia pojazdu do ruchu z wpisem “taksówka osobowa”.

Do czego uprawnia licencja taxi?

To, do czego uprawnia licencja taxi, zawiera się w jej właściwej nazwie. Pełna nazwa dokumentu, który nazywamy licencją taxi, to: licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencję wydaje się odrębnie na każdy samochód.

Licencje na taxi uzyskuje się na trzy kategorie przewozów. Są to licencje: na przewozy osób taxi na terenie jednej gminy lub na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin (jeśli zawarły one odpowiednie porozumienie). Odrębną licencją jest licencja na przewozy osób na terenie Warszawy.

O czym pamiętać, ubiegając się o licencję na taxi?

By uzyskać licencję, zgłoś się do właściwego urzędu gminy, miasta lub miasta na prawach powiatu. Właściwą gminą będzie ta, na terenie której mieszkasz lub masz siedzibę. Wypełnij stosowny wniosek i złóż załączniki. Jeśli zatrudniasz kierowców, potrzebne będzie stosowne oświadczenie.

Do uzyskania licencji taxi potrzebny Ci będzie wykaz pojazdów. Nie martw się – jeśli o czymś zapomnisz, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków w terminie do 7 dni od uzyskania tej informacji. Gdy już uporasz się z niezbędnymi formalnościami, uzyskasz upragnioną licencję taxi i będziesz mógł świadczyć usługi przewozu osób.