Jak zostać taksówkarzem?

Praca taksówkarza wymaga odpowiednich umiejętności oraz dokumentów. Jednym z nich bez wątpienia jest licencja taksówkarska. Taksówkarze w Warszawie i wielu innych polskich miastach uzyskują ją po ukończeniu szkolenia oraz zaliczeniu egzaminu z zakresu transportu drogowego taxi. Oczywiście ta zasada nie dotyczy osób, które przez co najmniej 5 lat wykonywały zawód taksówkarza.

Zastanawiasz się pewnie, czego uczą się taksówkarze w Warszawie… Przede wszystkim praca taksówkarza opiera się na znajomości topografii miasta, w której wykonują swój zawód. Co więcej, w trakcie przygotowywań kierowcy muszą zapoznać się przepisami drogowymi i przepisami prawa przewozowego. Dodatkowo, przedstawiane jest prawo miejscowe, przepisy dotyczące taksometrów.

Pamiętaj również, że jeśli chcesz zostać taksówkarzem, to nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jakiekolwiek przestępstwa przeciwko: zdrowiu oraz życiu, obyczajności i wolności seksualnej, wiarygodności dokumentów, mieniu, a także środowisku i bezpieczeństwu komunikacji. To właśnie te wszystkie wyżej wymienione warunki spełniają taksówkarze Ele Taxi!

Ele Taxi to bezpieczne taxi, którym bez obaw możesz poruszać się o każdej porze dnia.