Taksówka a zwolnienie z VAT

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkarskich, mogą wybrać różne formy rozliczania podatku VAT. Jedną z opcji jest skorzystanie z tzw. zwolnienia podatkowego. Taksówka a zwolnienie z VAT – kiedy to możliwe? Jakich formalności należy dopełnić? Odpowiemy na te i podobne pytania.

Wiele osób rozważających świadczenie usług przewozowych pyta, jaki podatek płaci taksówkarz. Niektórzy słyszeli, że taxi może być zwolnione z VAT. Nie mają jednak pojęcia, jaka jest podstawa prawna takiego zwolnienia i kto może z niego skorzystać. Wyjaśnimy, jak właściwie wygląda podatek VAT dla taxi.

Taxi zwolnione z VAT – podstawa prawna

Taksówka a zwolnienie z VAT – czy to możliwe? Tak. Pod pewnym, formalnym warunkiem. Kwestię zwolnienia z VAT reguluje Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a dokładnie artykuł 113 tej ustawy. Wspomniane zwolnienie z VAT odnosi się do limitu sprzedaży dokonywanej przez podatników.

Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu, podatnik jest zwolniony od podatku, jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 200 000 złotych. Ustawodawca zaznacza, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Co jeśli, ktoś nie prowadził działalności przez cały rok? O tym za chwilę.

VAT dla taxi – kwota limitu dla taksówkarzy, którzy założyli firmę w trakcie roku

Wspomniana Ustawa o podatku od towarów i usług określa limit sprzedaży, od jakiego przysługuje zwolnienia z VAT. Interpretacja tego przepisu nie przysparza trudności w przypadku, gdy ktoś prowadził działalność gospodarczą przez cały ubiegły rok. Problem pojawia się w momencie, gdy na jej założenie zdecydował się w trakcie roku.

Taksówkarz, który założył działalność w trakcie roku, również może skorzystać ze zwolnienia VAT. Kwotę limitu wylicza się wówczas proporcjonalnie do ilości dni, w których działalność w danym roku funkcjonowała. By obliczyć limit, należy kwotę 200 000 zł podzielić przez liczbę dni w roku i pomnożyć przez ilość dni prowadzenia firmy w danym roku.

Usługi taxi – stawka VAT 8%

Taksówkarze, którzy nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego VAT, mogą wybrać jedną z dwóch dopuszczalnych dla tego typu działalności stawek VAT. Do wyboru stawka standardowa, wynosząca 8% lub stawka obniżona 4%, zwana też ryczałtem. Pierwsza z nich uprawnia do rozliczania miesięcznego lub kwartalnego, na deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Przy stawce VAT 8% można odliczyć 50% podatku wykazanego na fakturze w przypadku zakupu benzyny, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego jako paliwo do samochodu osobowego. To samo tyczy się nabycia samochodu osobowego. Jeśli wykażesz, że zakupione auto będzie służyło tylko do celów działalności, odliczysz 100% VAT.

Jaki podatek płaci taksówkarz? O stawce zryczałtowanej 4%

Podstawowa różnica w zakresie stawek podstawowej 8% i zryczałtowanej 4%, dotyczy całkowitego braku możliwości odliczenia podatku od dokonanych zakupów w przypadku tej drugiej, obniżonej stawki. Po wybraniu formy zryczałtowanej, 4-procentowej opodatkowania, koszt stanowi wydatek w kwocie brutto (która wynika z faktury).

Taksówkarz, decydujący się na VAT zryczałtowany składa deklarację na formularzu VAT-12. Standardowo deklarację składa się do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wybraną stawkę VAT stosuje się przez okres 12 kolejnych miesięcy. Po tym czasie można zmienić stawkę na inną. W tym celu należy wypełnić i złożyć druk VAT-R.

Taxi zwolnione z VAT – korzyści

Wiedząc, jaki podatek płaci taksówkarz, zastanawiasz się pewnie, jak podsumować korzyści wynikające z podmiotowego zwolnienia z VAT. Tymczasem każdy, kto świadczy usługi taxi zwolnione z VAT, może mówić o pewnym przywileju. Nie musi naliczać podatku, odprowadzać go do urzędu skarbowego, a tym samym wypełniać deklaracji.

Co istotne, zwolnienie z VAT przysługuje osobom rozpoczynającym świadczenie usługi taxi z mocy prawa. Nie ma zatem potrzeby informowania urzędu skarbowego o korzystaniu z tegoż zwolnienia. Czynni podatnicy VAT mogą skorzystać ze zwolnienia po upływie roku od końca roku, w którym zakończyli korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Przejazd taxi – VAT. O tym taksówkarz zwolniony z podatku musi pamiętać

Jak już wspomniano, taksówkarz korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie jest zobligowany do składania deklaracji o wyborze tej formy do urzędu skarbowego. Będąc zwolnionym z podatku VAT, nie musisz wypełniać zatem druków VAT-7/VAT-7K czy VAT-JPK. Musisz pamiętać jednak, że również przy dokonywaniu zakupów, nie odliczysz podatku.

Za zakup towarów na potrzeby prowadzenia działalności taxi, nie otrzymasz zwrotu podatku naliczonego z faktur potwierdzających ten zakup. Musisz jednak pamiętać o potrzebie prowadzenia uproszczonej ewidencji, na podstawie której da się określić, kiedy nastąpi przekroczenie limitu zwolnienia z VAT.

Taksówka a zwolnienie z VAT – formalności

O przekroczeniu limitu zwolnienia z VAT będą świadczyły kolejne wpisy w uproszczonej ewidencji. Należy ich dokonywać za każdy dzień. Co ważne, nie można tego robić później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Kwestię wspomnianych terminów uregulowano w Ustawie o podatku od towarów i usług.

Po przekroczeniu limitu zwolnienia z VAT, taksówkarz zapłaci podatek w zadeklarowanej wysokości. O wyborze formy opodatkowania musi powiadomić urząd skarbowy. Uczyni to, wypełniając formularz VAT-R. Jeszcze jedna, ważna kwestia. Zwolnienie podmiotowe jest przywilejem dla taksówkarza. Nie ma obowiązku korzystania z niego.

Taxi zwolnione z VAT – nie zapominaj o ważnym obowiązku

Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji nie jest jedynym, o jakim muszą pamiętać taksówkarze korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zerowy VAT dla taxi nie oznacza wcale zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Wręcz przeciwnie, od taksówkarzy wymaga się wyposażenia w te kasy.

Niektórzy wiedząc, jaki podatek płaci taksówkarz, mylnie twierdzą, że przy zwolnieniu podmiotowym, nie wymaga się od niego posiadania kasy fiskalnej. Tymczasem ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku na kasie jest obowiązkowe – bez względu na wybraną formę rozliczania się z VAT (zwolnienie podmiotowe, stawka 8% lub 4%).

Usługi taxi – stawka 0% w praktyce

Taksówkarz korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie dolicza podatku VAT do kwoty netto usługi. Jednocześnie, nie może także odliczyć VAT-u, nawet jeśli dysponuje fakturami kosztowymi. Takie uprawnienie przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na wybór stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Brak konieczności składania jakichkolwiek deklaracji podatkowych w ciągu roku jest z pewnością korzystnym rozwiązaniem dla korzystających ze zwolnienia z VAT. Co istotne, ze zwolnienia można zrezygnować. Wystarczy przed początkiem miesiąca, w którym się z niego rezygnuje, powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Taksówka a zwolnienie z VAT – wady i zalety

Każda z dostępnych dla taksówkarzy form opodatkowania VAT ma swoich zwolenników i przeciwników. Argumentem przemawiającym za korzystaniem ze zwolnienia z VAT, jest na pewno fakt, że nie wiąże się to z koniecznością wypełniania i składania stosownych deklaracji do urzędu skarbowego. Niewątpliwie jest to też duża oszczędność.

Niemniej taksówkarze korzystający ze zwolnienia VAT często zwracają uwagę na niekorzystne aspekty tego zwolnienia. Zasadniczą bolączką zerowego VAT-u dla taxi jest brak możliwości odliczenia faktur kosztowych. Ma to dość istotne znaczenie, w przypadku, gdy taksówkarz kupuje auto wyłącznie dla celów świadczenia usług taxi.

Usługi taxi – porównanie obowiązujących stawek VAT

VAT dla taxi, czy to w wysokości 8% czy 4%, oznacza brak możliwości zmiany stawki przez rok. Znacznie szybciej zrezygnujesz natomiast ze zwolnienia podatkowego, jeśli uznasz je za niekorzystną dla siebie opcję. Musisz wówczas przestawić się na konieczność składania deklaracji do urzędu skarbowego, która dotąd nie była Ci znana.

W zależności od tego, czy zależy Ci na możliwości odliczania podatku od zakupionych towarów, możesz sięgnąć po stawkę 8%, która Ci to umożliwi lub 4%, która takiej możliwości nie daje. W każdym przypadku musisz pamiętać o obowiązku posiadania kasy fiskalnej, na której będziesz ewidencjonował sprzedaż. Już wiesz, jaki podatek płaci taksówkarz?